Бидний тухай

Бидний Зорилго

Бэхи – Агаарын иог нь 2020 онд байгуулагдсан бөгөөд иогийн мэдлэгийг олонд түгээж , эрүүл аз жаргалтай амьдралыг сурталчилах зорилго тавин ажиллаж байгаа. Инээмсэглэлийг бусдад түгээцгээе.